Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

Co warto wiedzieć?

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy, tzw. Rozporządzenie RODO. Ich najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony Twoich danych osobowych, które są przetwarzane również przez Żłobek Miejski w Imielinie. Dyrektor żłobka, aby realizować zadania żłobka gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Są wśród nich informacje dotyczące dzieci, rodziców i opiekunów.

Staramy się, aby:

 • nigdy nie pobierać zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych;

 • Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałaś/przekazałeś;

 • dostęp do danych miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy;

 • Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne.

Korzystamy z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania. Informacji, które dotyczą Ciebie nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Ochrona danych jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników żłobka.

O czym musimy Cię poinformować?

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych lub bezpośrednio w przekazanych formularzach. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Poniżej znajdziesz ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi dokładnie.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane. Do tych praw należą:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Twoje dane osobowe w Żłobku Miejskim w Imielinie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

Monitoring – jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system monitoringu wizyjnego, który możemy podzielić na dwa obszary:

 • pierwszy zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynku żłobka. Wszystkie pomieszczenia objęte tym systemem oznaczyliśmy odpowiednim znakiem;

 • drugi to monitoring miejski. Ten system obserwuje teren wokół żłobka w tym strefy użyteczności publicznej oraz główne ciągi komunikacyjne i służy przede wszystkim wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jakie działania podejmujemy i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych dokumentów wynikający z przepisów prawa.

Czy dotyczące Ciebie decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniesz o tym poinformowany.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator Danych – Żłobek Miejski  w Imielinie z siedzibą przy ul. Świętego Brata Alberta 53A, 41-407 Imielin, którą reprezentuje Dyrektor Żłobka;

 • Inspektor Ochrony Danych – Damian Krzemień, e-mail: iod@imielin.pl ;

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Pliki do pobrania

RODO - ogólna klauzula informacyjna 90.92 KB

Lista Linków

3021